Realizacje

Inne realizacje

 • Przebudowa linii 110 kV  GPZ-1 Białystok – Jeżewo
 • Budowa odcinka linii kablowej 110 kV wraz z linią światłowodową dla podłączenia stacji 110/20 kV R-196 LG Display ze stacją 400/110 kV R-5 Wrocław
 • Skablowanie linii 110 kV Kawęczyn – Miłosna
 • Skablowanie linii napowietrznej 110 kV Ursus Miasto – GSZ Ursus II
 • Przebudowa linii blokowej 400 kV Elektrowni Połaniec
 • Skablowanie linii 110 kV RPZ Południowa – Ursynów, Służeweic – Siekierki st. 39-40
 • Zasilenie 110/20 kV Walcowni nr 2 w Celsa Huta Ostrowiec Świętokrzyski
 • Budowa linii 110 kV w relacji od słupa nr 78M Wojnarowie do R-193 GPZ Sobótka
 • Przebudowa linii 400 kV Wielopole – Noszowice, Dobrzeń – Albrechcice dla Autostrady A-1
 • Modernizacja linii ZFA 400/275 kV Brinsworth – Chesterfield (Wielka Brytania)
 • Modernizacja linii 110 kV Portlaoise – Shannonbridge (Irlandia)
 • Modernizacja linii 110 kV Arva – Gortawee (Irlandia)
 • Montaż 12 muf MSA oraz 6 głowic ESS dla Kijewska Energeticieskaja Stroitielnaja Kompania Sp. z o.o. (Ukraina)
 • Montaż muf, głowic oraz ograniczników przepięć  na linii kablowej 87/150/170 kV Slavotycz Dnepropetrovsk (Ukraina)
 • Montaż muf i głowic na linii kablowej 110 kV TEC5 – Bastionnaya Kiev (Ukraina)