Oferta

Uziom DO-EL

Istota działania uziomu DO-EL opiera się na wykorzystaniu zjawiska spadku wartości rezystancji wraz
z postępującym procesem korozji. Powstająca rdza jest idealnym polepszaczem gruntu – dostarcza jonów żelaza poprawiających konduktywność, a dzięki porowatej strukturze utrzymuje wilgoć niezbędną
do utworzenia stabilnego, dobrze przewodzącego środowiska w otoczeniu urządzenia. Sposób zagłębiania uziomów pionowych DO-EL nie odbiega od powszechnie stosowanego – pogrąża się je za pomocą młota udarowego. Zastosowanie uziomu DO-EL:

ZAPEWNIA

UMOŻLIWIA

ZAPOBIEGA

 

ELEMENTY UZIOMU DO-EL
.

Lp. Nazwa elementu Numer katalogowy Liczba sztuk
1. Element początkowy z grotem i osadzony miedzianym uziomem właściwym DO-EL EP 1
2. Element aktywny – rurka stalowa z otworami, rurką wpustową
i miedzianym uziomem właściwym
DO-EL EA 1
3. Przedłużka – rurka stalowa z rurką wpustową i miedzianym uziomem właściwym  DO-EL Pka 4
4. Kompletny przyłącz właściwego uziomu miedzianego do bednarki Fe-Zn  DO-EL PCZ 1
5. Odczynnik A – płyn (2 l) DO-EL OA 1
6. Odczynnik B – proszek (0,5 l) DO-EL OB 1
7. Komplet DO-EL 6 mb (1 x EP + 1 x EA + 4 x Pka + 1 x PCZ + OAOB)  DO-EL KPL -

Więcej informacji na temat uziomu DO-EL znajduje się w katalogu o produkcie.

Wszelkie zapytania oraz zamówienia prosimy kierować na:
email: baza_kozienice@elbud.waw.pl
tel.:    +48 (48) 614 11 91, 614 11 92