Oferta

Systemy sterowania i automatyki

Wykonujemy kompletne szafy i rozdzielnice dla potrzeb energetyki zawodowej stalowe i aluminiowe konstrukcje szaf wnętrzowych oraz napowietrzne szafki kablowe dla stacji elektroenergetycznych.

Nasza oferta obejmuje projektowanie i produkcję:

W ramach realizacji powierzonych prac oferujemy:

Wykorzystując własne lub gotowe projekty, produkujemy najwyższej jakości konstrukcje, wyposażone w aparaturę, osprzęt i obwody
wtórne w pełni dostosowane do wymagań Klientów. Nasze produkty
posiadają certyfikaty zgodności wydane przez Jednostkę Badawczo-Rozwojową Instytutu Energetyki w Warszawie, a deklaracje zgodności odpowiadają stosownym normom energetycznym i dyrektywom Unii Europejskiej.