Oferta

Stacje napowietrzne i wnętrzowe

W zakresie usług budowlano-montażowych stacji ELBUD Warszawa oferuje budowę, modernizację oraz remonty stacji elektroenergetycznych napowietrznych i wnętrzowych o napięciu
400, 220, 110 i 15 kV.cause and effect college essay topics

Projekty realizowane są w systemie „pod klucz”, począwszy
od fazy projektowania, aż do uruchomienia i oddania do eksploatacji.

Przy realizowaniu inwestycji korzystamy z najnowszych rozwiązań
technicznych i technologicznych oraz nowoczesnego sprzętu
i aparatury, przestrzegając wszelkich norm obowiązujących
w energetyce zawodowej oraz zgodnie z wymogami Klientów.
custom+coursework+writing+service
Zespół dysponuje doświadczoną kadrą brygadzistów i monterów, posiadających kwalifikacje uprawniające do instalacji urządzeń elektroenergetycznych w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych, SSiN, SOT itp. Ich specjalizacją jest m.in. montaż rozdzielnic
WN w izolacji SF6. W ramach podnoszenia kwalifikacji nasi pracownicy uczestnicząw specjalistycznych kursach i szkoleniach organizowanych w kraju i poza jego granicami.