Oferta

Usługi projektowe

W Grupie Kapitałowej ELBUD Warszawa funkcjonuje biuro projektowe ELBUD-PROJEKT Warszawa zajmujące się projektowaniem i doradztwem technicznym w zakresie konstrukcji, obiektów kubaturowych
i obiektów energetycznych.

ELBUD-PROJEKT Warszawa powstał w wyniku przekształcenia pracowni projektowej funkcjonującej
w strukturach ELBUD Warszawa w odrębną spółkę.

Zakres oferowanych usług obejmuje:

Wieloletnia współpraca ELBUD-PROJEKT z BSiPE ENERGOPROJEKT-POZNAŃ oraz Instytutem Techniki Budowlanej i Instytutem Energetyki w Warszawie zaowocowała m.in. opracowaniem pierwszego w historii ELBUD Warszawa projektu budowlano – wykonawczego linii 400 kV Tarnów – Krosno Iskrzynia.

Oferowane rozwiązania z zakresu robót elektroenergetycznych i budowlanych wykorzystują najnowocześniejsze technologie i uwzględniają wszelkie wymogi w zakresie ekologii.

Pracownia wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt komputerowy i najnowsze oprogramowanie
oraz dysponuje odpowiednim zapleczem umożliwiając tym samym realizację dowolnych projektów zgodnie z wymaganiami Klienta.