Oferta

Linie napowietrzne i kablowe

Zakres usług budowlano-montażowych linii obejmuje budowę nowych oraz modernizację i remonty istniejących linii napowietrznych wysokich napięć (110 kV, 220 kV i 400 kV). Są to głównie linie jedno-
i dwutorowe, a w przypadku linii 110 kV – także informative speech topics interesting czterotorowe.

Dysponujemy doświadczonymi i wyspecjalizowanymi brygadami montażowymi, bardzo dobrze przygotowanymi do pracy na dużych wysokościach oraz w pobliżu czynnych urządzeń elektrycznych.

Realizujemy obiekty w systemie „pod klucz”, z wykorzystaniem wysokiej jakości sprzętu specjalistycznego renomowanych producentów światowych.

ELBUD Warszawa realizuje ponadto projekty związane z budowąonline essay help
i modernizacją elektroenergetycznych linii kablowych o napięciu
od 15 kV do 220 kV. Wykonywane przez nas linie są, zgodnie
z obowiązującymi normami, liniami ekologicznymi.
Zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników, posiadających odpowiednie certyfikaty czołowych producentów kabli, uprawniające
do montażu muf i głowic kablowych.

Oferujemy również usługi z zakresu budowy wież stalowych
o wysokości od 25 do 90 m wykorzystywanych do telefonii komórkowej, telekomunikacji lub jako obserwacyjne wieże leśne.

Zachęcamy do obejrzenia filmu z jednej z naszych ostatnich realizacji - Budowy linii 400 kV Ełk – Łomża