Oferta

Konstrukcje stalowe

W Świerżach Górnych k/Kozienic produkujemy wszelkiego rodzajukonstrukcje stalowe zarówno w oparciu o dostarczoną przez Klienta dokumentację techniczną,excellent essay writing service jak również na bazie własnych projektów.

Naszą specjalizacją jest produkcja kratowych słupów energetycznych
linii napowietrznych dla potrzeb budownictwa elektroenergetycznego oraz konstrukcji stalowych pod aparaturę dla stacji i rozdzielni
elektroenergetycznych. Wykonujemy również konstrukcje szkieletowe typu: hale stalowe, hangary, wiaty, maszty telekomunikacyjne,
wieże obserwacyjne oraz elementów dla budownictwa ogólnegohow to write an abstract apa
i przemysłowego (pomosty, bramy, ogrodzenia).

Produkowane przez nas wyroby są zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez cynkowanie ogniowe z malowaniem typu „DUPLEX”
i dostarczane do Klienta wg. ustalonych procedur pakowania i transportu.

Ponadto oferujemy:

Nowoczesne hale produkcyjne, maszyny i urządzenia, zaawansowana technologia i wykwalifikowana załoga oraz doskonała organizacja pracy umożliwiają nam świadczenie usług o najwyższej jakości.

Więcej informacji w filmie prezentującym działalność i zasoby zakładu produkcyjnego.