Kontakt

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Warszawa Sp. z o.o.

02-210 Warszawa, Al. Krakowska 264
tel.: (+48 22) 591 53 00
fax: (+48 22) 846 18 17
e-mail: office@elbud.waw.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 0000034348
Kapitał zakładowy: 3 500 000 zł
NIP: 522-010-07-46
Regon: 010007365

Zarząd Spółki:

Jerzy Wierzchowski
Prezes Zarządu,
Dyrektor Generalny

Paweł Wierzchowski
Członek Zarządu,
Dyrektor ds. Produkcji

Andrzej Lendzion
Członek Zarządu,
Dyrektor ds. Marketingu

 • Wydział Zarządzania Projektami
  Usługi Budowlano-Montażowe Stacji

  Marcin Antoszewski
  tel.: (+48 22) 591 53 51
  e-mail: m.antoszewski@elbud.waw.pl
 • Wydział Zarządzania Projektami
  Usługi Budowlano-Montażowe Linii

  Mirosław Kujawiński
  tel.: (+48 22) 591 53 48
  e-mail: m.kujawinski@elbud.waw.pl
 • Wydział Produkcji
  Urządzeń Sterowania i Automatyki
  Ireneusz Rożek
  tel.: (+48 22) 591 52 20
  e-mail: i.rozek@elbud.waw.pl
 • Wydział Kontroli Technicznej i Serwisu
  tel.: (+48 22) 591 53 64
  e-mail: rozruch@elbud.waw.pl