Firma

RODO

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Warszawa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 264, 02-210 Warszawa (zwana dalej PBE ELBUD Warszawa sp. z o.o.). Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej lub email: inspektorochronydanych@elbud.waw.pl .

2. Pani/Pana dane osobowe służą do zapewnienia kontaktów biznesowych, realizacji wspólnych projektów biznesowych wynikających m.in. z zawartych umów, wzajemnych rozliczeń, złożonych zapytań i są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przez PBE ELBUD Warszawa sp. z o.o. przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów PBE ELBUD Warszawa sp. z o.o., o których mowa powyżej.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Ma Pan/Pani też prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.