Firma

Historia

1948
Utworzenie państwowego Zakładu Budowy Sieci Elektroenergetycznych ELBUD w Warszawie

1970-1971
Budowa pierwszego skrzyżowania linii 400 kV Miłosna – Kozienice z rzeką Wisłą

1971
Budowa pierwszej w Warszawie linii kablowej 110 kV Powiśle – Sielce
w tzw. technologii „mokrej”

1978-1990
Realizacja kontraktów w Iraku na budowę stacji 132/33/66 kV,
linii 132 kV, dostawy konstrukcji stalowych dla State Organization
of Electricity, Bagdad

1986
Budowa jednej z pierwszych w Polsce linii kablowych w tzw. technologii „suchej”
110 kV RPZ Batory – RPZ Towarowa

1988
Budowa pierwszej stacji rozdzielczej GIS w izolacji gazowej SF6 110/15 kV Piękna w Warszawie

1990
Powołanie Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD w Warszawie w miejsce dotychczasowego ZBSE ELBUD

1990-1992
Budowa pierwszej w Polsce linii światłowodowej na linii 400 kV Miłosna – Nur (z Białegostoku
do Warszawy)

1990-1993
Prywatyzacja przedsiębiorstwa i przekształcenie PBE ELBUD Warszawa w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

1998/1999
Montaż pierwszej w Polsce podziemnej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV RPZ Pałac dla zasilenia
stacji metra w Warszawie

2003
Pięcioletni kontrakt na modernizację linii SN w Irlandii

2003-2005
Budowa „pod klucz” linii 400 kV Tarnów – Krosno Iskrzynia

2004-2009
Budowa „pod klucz” dwutorowej linii 400 kV Ostrów – Rogowiec/Trębaczew

2007
Zakup większościowego pakietu akcji imiennych Biura Studiów i Projektów Energetycznych ENERGOPROJEKT-POZNAŃ S.A.

2009-2011
Budowa „pod klucz” pierwszej w Polsce linii 400 + 2 x 110 kV na słupach rurowych relacji
Pasikurowice – Wrocław

2010
Utworzenie spółki córki ELBUD-PROJEKT Warszawa Sp. z o.o.